Styrelsen

Fr v Magnus Åkerberg (kassör), Magnus Wainebro, Madelene Almqvist, Eva Jansson, Annika Nicklasson, Pär Yngvesson (ordförande)