Styrelsen

Fr v stående: Magnus Åkerberg, kassör, Magnus Wainebro
Fr v på knä: Eva Jansson, sekreterare, Annika Nicklasson, Pär Yngvesson, ordförande, Madelene Almquist