Scen/Sömnad/PR

 
Sömnad: Johanna Gustavsson & Annett Gustafsson


Scen: Michael Thuresson & Peter Nicklasson

Marknadsföring: Thor-Björn ”Tjobba” Johansson